ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ชุมนุมวันที่ 28 เม.ย. 66


การลงทะเบียนชุมนุม ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 1/2566

โปรดอ่าน

1. ระบบใช้งานผ่าน Smartphone และ Computer ได้
2. นักเรียน 1 คน ใช้สิทธิ์ เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และ ลงได้ครั้งเดียว "ไม่สามารถย้ายชุมนุมได้"

3. นักเรียน ม.4 ที่จะลงเรียนนักศึกษาวิชาทหารให้เลือกชุมนุมอื่นๆไปก่อน ถ้าได้เรียน รด.แล้ว ให้ลาออกจากชุมนุมเดิม, 

     ห้อง  ม.1/9 และ ม.2/9 ไม่ต้องเลือกชุมนุม ระบบเลือกให้อัตโนมัติ เป็นชุมนุมคณิตศาสตร์

4. เปิดลงทะเบียน 28 เมษายน 2566 เวลา 05.30น.

    ปิดลงทะเบียน 5พฤษภาคม 2566 เวลา 12.00น.

5.นักเรียนปฏิบัติดังนี้

กดเลือกที่ชื่อชุมนุมที่ต้องการ คลิกลงทะเบียน คลิกเข้าร่วมกิจกรรม และใส่ข้อมูลด้านล่าง

ชื่อผู้ใช้   : (รหัสนักเรียน)

รหัสผ่าน  : (เลขบัตรประชาชน)

กดยืนยันลงทะเบียน ถ้าชุมนุมนั้นยังไม่เต็ม จะมีข้อความสีเขียว "คุณได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้แล้ว"

ดูรายชื่อสมาชิกในชุมนุน โดยการคลิกเลือกชื่อชุมนุมนั้นๆ คลิกปุ่มดูรายชื่อสมาชิก

6. กรณีลงทะเบียนไม่ได้ด้วยเหตุประการใด ให้ติดต่อหัวหน้างานชุมนุม ([email protected]

7. โปรดติดตามข่าวสารเป็นระยะกำหนดการอาจเปลี่ยนแปลง

8. ถ้าต้องการเปลี่ยนชุมนุม โปรดขออนุญาตครูประจำชุมนุมใหม่ที่จะย้ายก่อนและต้องมีภาพหลักฐานแนบ แล้วกรอกข้อมูลคลิกที่นี่ 

9. ตรวจสอบสถานะการส่งยื่นขอเปลี่ยนชุมนุมได้ที่นี่ อัพเดตทุก1ชั่วโมง 

10.ยื่นขอเปลี่ยนชุมนุมออนไลน์ได้ถึงวันที่ 9 พ.ค. 66 ภายในเวลา 12.00น. เท่านั้น หลังจากนั้นไม่รับเปลี่ยนทุกกรณี

     ***10.1 หากจะเปลี่ยนชุมนุมหลังวันที่ 9 พ.ค. 66 ให้นักเรียนยื่นเรื่องด้วยตนเองที่ห้องวิชาการ***

11.บางชุมนุมคุณครูส่งชื่อนักเรียนเงื่อนไขพิเศษเข้าชุมนุมแล้ว

12.วันเเปิดลงทะเบียนชุมนุมจะมีนักเรียนเ้ขาใช้งานเป็นจำนวนมากพร้อมกันระบบอาจค้างเป็นระยะ ใน 3 ชั่วโมงแรก