ติดต่อ กรณีพบปัญหาในการใช้งาน


แจ้งข้อมูลผ่านอีเมลดังนี้
ชื่อ-สกุล รหัสนักเรียน ชั้น ห้องเลขที่ ระบุปัญหา
ถ้ารหัสผ่านผิดเข้าระบบไม่ได้ โปรดแจ้งข้อมูลรหัสประชาชนส่งมาในเมลด้วยครับ