ติดต่อ กรณีพบปัญหาในการใช้งาน


แจ้งข้อมูลปัญหาผ่านแชทเฟซบุกดังนี้
ชื่อ-สกุล รหัสนักเรียน ชั้น ห้องเลขที่ ระบุปัญหา
ถ้ารหัสผ่านผิดเข้าระบบไม่ได้ โปรดแจ้งข้อมูลรหัสประชาชนส่งมาในแชทด้วยครับ
facebook>> นภดล รุ่งจรูญ 
https://www.facebook.com/kroonop/
ถ้าเปลี่ยนชุมนุมให้ยื่นหลักฐานที่หน้าแรกเว็บชุมนุม ไม่ต้องทักแชทมา